สมาธิสั้น เปลี่ยนได้ ถ้าปรับพฤติกรรม

เด็กโรคสมาธิสั้น จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัวอย่างเข้าใจ

ลด สิ่งเร้า

• จัดสถานที่สำหรับทำการบ้าน อ่านหนังสือ โดยไม่มีสิ่งรบกวน เช่น ทีวี วิดีโอเกม หรือของเล่นอยู่ใกล้ๆ

• ฝึกให้เด็กทำกิจกรรมในที่เงียบๆ หรืออยู่ในสถานที่สงบ ลดการไปเที่ยวห้างหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน

• จำกัดการดูทีวี หรือเล่นคอมพิวเตอร์

เพิ่ม สมาธิและการควบคุมตนเอง

• กำหนดช่วงเวลาในแต่ละวันที่จะฝึกให้เด็กทำอะไรเงียบๆ ที่ตัวเองชอบอย่าง “จดจ่อและมีสมาธิ” พร้อมให้คำชมและรางวัลเมื่อเด็กทำได้สำเร็จ

• เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กในเรื่องความมีระเบียบ รู้จักรอคอย รู้จักกาลเทศะ สุภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และควบคุมอารมณ์ เป็นต้น

• จัดทำตารางกิจกรรมในแต่ละวันให้กับเด็ก ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน เพื่อฝึกระเบียบวินัย

• ควรมีการตั้งกฎเกณฑ์ การลงโทษเมื่อเด็กทำผิดไว้ล่วงหน้า และต้องทำตามกฎเกณฑ์นั้นๆ อย่างจริงจัง เพื่อการปรับพฤติกรรมที่คงเส้นคงวา

• หากจะเปลี่ยนกิจกรรมที่เด็กกำลังทำอย่างสนุกสนานให้มาทำกิจกรรมที่เด็กไม่ชอบ ควรบอกเด็กล่วงหน้าอย่างน้อย 5 นาที เพื่อให้เด็กพยายามควบคุมตนเอง

• การลงโทษ ควรใช้วิธีจำกัดสิทธิต่างๆ เช่น งดดูทีวี งดเที่ยวนอกบ้าน งดขี่จักรยาน หักค่าขนม เป็นต้น หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง เพราะอาจทำให้เด็กก้าวร้าวและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

• สนใจในพฤติกรรม “ถูก” มากกว่า ตำหนิ ในพฤติกรรม “ผิด” และควรให้คำชมหรือรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เวลาที่เด็กทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กทำพฤติกรรมที่ดีต่อไป

admin Author